APLINKOS PRITAIKYMAS

NEĮGALIESIEMS

   

Pradžia

Aplinka neįgaliesiems
Transporto pritaikymas
Teisės aktai
Kompensacinė technika
Parama
Svetainės struktūra
Kontaktai

APLINKA NEĮGALIESIEMS -

 

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001

„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”

   
   

II. Nuorodos

   
   

 

17. Šiame reglamente pateiktos nuorodos į šiuos normatyvinius dokumentus ir kitus teisės aktus:

17.1. Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymą (Žin., 1991, Nr. 36-969; 1998, Nr. 98-2706);

17.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2000, Nr. 84-2533);

17.3. Lietuvos Respublikos bevariklio transporto įstatymą (Žin., 2000, Nr. 56-1642);

17.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 04 07 nutarimą Nr.253 “Dėl invalidų medicininės, socialinės, darbinės reabilitacijos krypčių laikotarpiui iki 2002 metų”;

17.5. organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.02.01:1996 “Specialistų, dirbančių teritorijų planavimo ir pagrindinėse statybos techninės veiklos srityse, atestavimas” (Žin., 1996, Nr. 112-2560; 1999, Nr. 37-1141);

17.6. organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.02.02:1997 “Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo veikla” (Žin., 1997, Nr. 10-193);

17.7. organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:1997 “Statinio projekto rengimo tvarka” (Žin., 1997, Nr. 32-807, Nr. 114-2902);

17.8. organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.05.02:1997 “Statinio projekto sudėtis” (Žin., 1997, Nr. 41-1023, Nr. 114-2904);

17.9. organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.05.03:1997 “Statinių projektavimo sąlygų nustatymo, statinių projektų derinimo ir jų tvirtinimo tvarka” (Žin., 1997, Nr. 101-2559; 1998, Nr. 34-924);

17.10. organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:1999 “Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka” (Žin., 1999, Nr. 84-2510, Nr. 90-2667; 2000, Nr. 11-273);

17.11. organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.09.02:1997 “Statinio statybos autorinės priežiūros tvarka. Autorinės priežiūros vadovo veikla” (Žin., 1997, Nr. 21-518; 1999, Nr. 5-127);

17.12. organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2000 “Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka” (Žin., 2000, Nr. 79-2401);

17.13. techninių reikalavimų statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(1):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas” (Žin., 1999, Nr. 107-3120, Nr. 112-3260; 2000, Nr. 8-215, Nr. 8-216, Nr. 17-424);

17.14. techninių reikalavimų statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” (Žin., 1999, Nr. 107-3120, Nr. 112-3260; 2000, Nr. 8-215, Nr. 8-216, Nr. 17-424);

17.15. techninių reikalavimų statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(3):1999 “Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” (Žin., 1999, Nr. 107-3120, Nr. 112-3260; 2000, Nr. 8-215, Nr. 8-216, Nr. 17-424);

17.16. techninių reikalavimų statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(4):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” (Žin., 1999, Nr. 107-3120, Nr. 112-3260; 2000, Nr. 8-215, Nr. 8-216, Nr. 17-424);

17.17. techninių reikalavimų statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(5):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” (Žin., 1999, Nr. 107-3120, Nr. 112-3260; 2000, Nr. 8-215, Nr. 8-216, Nr. 17-424);

17.18. techninių reikalavimų statybos techninį reglamentą STR 2.06.01:1999 “Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos” (Žin., 1999, Nr. 27-773);

17.19. techninių reikalavimų statybos techninį reglamentą STR 2.09.02:1998 “Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas” (Žin., 1999, Nr. 13-333);

17.20. Automobilių kelių projektavimo normas ir taisykles PNT-K95;

17.21. Automobilių tiltų projektavimo normas ir taisykles PNT-T97;

17.22. Miestų, miestelių ir kaimų bendrojo planavimo laikinąsias taisykles B6-96 (Žin., 1997, Nr. 4-65);

17.23. Rajono savivaldybės teritorijos bendrojo planavimo laikinąsias taisykles B7-96 (Žin., 1997, Nr. 4-65);

17.24. Detaliųjų planų taisykles D1-96 (Žin., 1996, Nr. 119-2806);

17.25. Specialiojo planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo bendrąsias taisykles S1-98 (Žin., 1998, Nr. 97-2693);

17.26. medicinos normą MN 9:1995 “Sveikatos apsaugos įstaigų akreditavimo bendrieji reikalavimai”;

17.27. medicinos normą MN 11-1:1996. I dalis “Sveikatos apsaugos įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai”;

17.28. medicinos normą MN 11-2:1997. II dalis “Sveikatos apsaugos įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai”;

17.29. medicinos normą MN 11-3:1997. III dalis “Sveikatos apsaugos įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai”;

17.30. medicinos normą MN 12:1996 “Sveikatos apsaugos įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai. Reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigos (padaliniai)”;

17.31. higienos normą HN 42:1999 “Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas”;

17.32. higienos normą HN 47-1995 “Medicinos įstaigos”;

17.33. higienos normą HN 55-1995 “Tualetai”;

17.34. higienos normą HN 69-1997 “Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose”;

17.35. higienos normą HN 75-1997 “Ikimokyklinės įstaigos”;

17.36. higienos normą HN 98-2000 “Natūralus ir dirbtinis apšviestumas”;

17.37. higienos normą HN 21:1998 “Bendrojo lavinimo mokyklos”;

17.38. higienos normą HN 70:1997 “Gamybinės buities patalpos”;

17.39. respublikines statybos normas RSN 133-91 “Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”;

17.40. respublikines statybos normas RSN 134-92 “Visuomeniniai pastatai ir statiniai. Priešgaisriniai reikalavimai”;

17.41. respublikines statybos  normas RSN 138-92 “Pastatų ir statinių priešgaisrinė automatika”.

   
       

 

 

   
       

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

aukštyn

 

© A.G.

Aplinka neįgaliesiems | Transporto pritaikymas | Teisės aktai | Kompensacinė technika | Parama | Svetainės struktūra | Kontaktai