APLINKOS PRITAIKYMAS

NEĮGALIESIEMS

   

Pradžia

Aplinka neįgaliesiems
Transporto pritaikymas
Teisės aktai
Kompensacinė technika
Parama
Svetainės struktūra
Kontaktai

APLINKA NEĮGALIESIEMS -

 

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001

„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”

   
   

IV. Miestų, miestelių ir kaimų teritorijos

   
   

 

19. Miestų, miestelių ir kaimų (toliau - miestai) teritorijos bei visi jų elementai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. ŽN svarbių objektų sąrašas pateiktas šio reglamento A priede.

20. Miesto teritorijoje greta būstų turi būti įrengiami būtini žmonių aptarnavimo objektai. Atstumai iki jų turi užtikrinti ŽN galimybę jais naudotis.

21. Gyvenamojoje teritorijoje, gyvenamuosiuose kvartaluose ir atskiruose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose turi būti suprojektuota ne mažiau kaip 5% butų, tinkamų gyventi ŽN.

22. ŽN pritaikyti būstai turi būti tolygiai išdėstyti miesto gyvenamojoje teritorijoje.

23. ŽN pritaikyti būstai turi būti įvairaus dydžio, tokie, kaip ir kiti miesto teritorijoje esantys būstai.

24. Miesto aplinkoje turi būti įrengiami viešieji sanitariniai mazgai ir taksofonai bei užtikrinta galimybė ŽN jais naudotis.

25. Atstumas nuo būstų, kuriuose įrengti žmonių su negalia butai, iki miesto viešojo keleivių susisiekimo sistemos transporto stotelių turi užtikrinti ŽN realią galimybę jas pasiekti ir būti ne didesnis kaip 500 m.

26. Miesto gatvės, tiltai, viadukai, sankryžos, automobilių stovėjimo aukštelės, perėjos, aikštės, takai ir kiti elementai turi būti suprojektuoti taip, kad jie nesudarytų kliūčių ŽN. Bendruosius transporto infrastruktūros objektų reikalavimus nustato techninis reglamentas [17.18].

27. Miesto ir užmiesčio viešojo keleivių susisiekimo sistemos stotelės, persėdimo ir galiniai punktai turi būti suprojektuoti taip, kad ŽN galėtų be kliūčių savarankiškai naudotis viešojo transporto priemonėmis.

28. Bevariklio transporto takai ir kiti infrastruktūros objektai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad jais galėtų naudotis ŽN. Bendruosius bevariklio transporto sistemos reikalavimus nustato Bevariklio transporto įstatymas [17.3].

29. Visų rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kuriose yra daugiau nei 50 darbo vietų, 2% jų turi būti įrengta taip, kad jose galėtų dirbti žmonės su negalia [17.1].

30. ŽN pritaikyti miesto aplinkos elementai turi būti pažymėti ŽN informacijos ženklu (B priedas).

   
       

 

 

   
       

 

 

   
       
       
       

aukštyn

 

© A.G.

Aplinka neįgaliesiems | Transporto pritaikymas | Teisės aktai | Kompensacinė technika | Parama | Svetainės struktūra | Kontaktai