APLINKOS PRITAIKYMAS

NEĮGALIESIEMS

   

Pradžia

Aplinka neįgaliesiems
Transporto pritaikymas
Teisės aktai
Kompensacinė technika
Parama
Svetainės struktūra
Kontaktai

APLINKA NEĮGALIESIEMS -

 

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001

„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”

   
   

VI. Automobilių stovėjimo aikštelės ir garažai

   
   

 

46. Visų tipų automobilių stovėjimo aikštelėse ir garažuose (esančiuose prie pastatų, pavieniuose, požeminiuose ir daugiaaukščiuose) turi būti įrengta tiek ŽN automobilių vietų:

- 1 vieta, kai aikštelėje yra iki 15 vietų;

- 2 vietos, kai aikštelėje yra 16-50 vietų;

- 4% vietų, kai aikštelėje yra daugiau kaip 50 vietų.

 

47. Sveikatos apsaugos ir sveikatos priežiūros įstaigų automobilių stovėjimo aikštelėse ŽN automobiliams turi būti pritaikyta 10% vietų, bet ne mažiau kaip viena vieta.

48. Kai automobilių stovėjimo vietos įrengiamos prie gyvenamųjų namų, kiekvienam tame name įrengtam ŽN pritaikytam butui turi būti numatoma viena pritaikyta automobilio stovėjimo vieta.

49. ŽN automobiliams skirtos stovėjimo vietos, esančios prie tam tikrų objektų, turi būti planuojamos arčiausiai prie pagrindinio įėjimo į objektą iš visų aikštelėje esančių vietų bekliūtėje judėjimo trasoje. Autonominėse aikštelėse ar garažuose vietos ŽN automobiliams turi būti įrengiamos arčiausiai prie pritaikyto įėjimo į aikštelę ar garažą.

50. Tam tikro objekto automobilių stovėjimo aukštelėje atstumas nuo toliausiai esančios ŽN automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į objektą neturi būti didesnis nei 60 m. Kai to pasiekti negalima, ne didesniu kaip 30 m atstumu nuo pagrindinio įėjimo į objektą turi būti įrengta ne siauresnė kaip 2 400 mm ŽN išlaipinimo aikštelė šalia gatvės ar privažiavimo važiuojamosios dalies.

51. Pritaikyta judėjimo trasa nuo automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į objektą neturi kirsti gatvių ar privažiavimų važiuojamosios dalies.

52. ŽN automobilių stovėjimo vietose turi būti numatyta galimybė jam išlipti iš automobilio, įrengiant greta 1 500 mm pločio aikštelę. Ši aikštelė gali būti bendra dviem gretimoms automobilių stovėjimo vietoms.

53. Važiuojamosios dalies ir takų dangos nuolydis ŽN automobilių stovėjimo vietose neturi būti didesnis kaip 1:40 (2,5%) bet kuria kryptimi.

54. Lygių skirtumas tarp automobilių stovėjimo vietų ir išlipimo aikštelės ar šaligatvio turi būti nuo 50 iki 150 mm.

55. Automobilių stovėjimo vietos ŽN automobiliams turi būti pažymėtos ant dangos horizontaliu ŽN informacijos ženklu (B priedas) ir vertikaliu ženklu su tokiu pat simboliu.

56. ŽN automobilių stovėjimo vietos turi būti gerai apšviestos tamsiuoju paros metu.

57. ŽN automobilių stovėjimo vietų dangų paviršiai turi atitikti 133 p. reikalavimus.

 

   
       

 

 

   
       

 

 

   
       
       

aukštyn

 

© A.G.

Aplinka neįgaliesiems | Transporto pritaikymas | Teisės aktai | Kompensacinė technika | Parama | Svetainės struktūra | Kontaktai