APLINKOS PRITAIKYMAS

NEĮGALIESIEMS

   

Pradžia

Aplinka neįgaliesiems
Transporto pritaikymas
Teisės aktai
Kompensacinė technika
Parama
Svetainės struktūra
Kontaktai

APLINKA NEĮGALIESIEMS -

 

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001

„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”

   
   

VIII. Gyvenamieji pastatai

   
   

 

91. Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose būtina užtikrinti galimybę ŽN laisvai patekti į juose esančius pritaikytus butus (žr. 21-23 p.). Lifto neturinčiuose gyvenamuosiuose namuose butai ŽN turi būti planuojami pirmame pastato aukšte. Pritaikytuose butuose ŽN būtina užtikrinti galimybę laisvai judėti ir naudotis visomis buto patalpomis.

92. Prieigos prie tokių namų, angainės ir bendrojo naudojimo patalpos bei įrenginiai turi būti pritaikyti ŽN (žr. 62, 64-68, 119-127 p.).

93. Butai žmonėms su regos sutrikimais turi būti planuojami ne aukščiau ketvirto aukšto. Tokiuose butuose turi būti užtikrintos labai geros natūralaus apšviestumo sąlygos [17.36].

Butai žmonėms su klausos sutrikimais neturi būti planuojami pirmame ir paskutiniame pastatų aukštuose. Tokiuose butuose būtina įrengti skambutį su šviesos signalu.

94. Bute ŽN turi būti pritaikytos visos gyvenamosios ir pagalbinės patalpos (kambariai, virtuvės, sandėliukai, balkonai, terasos, lodžijos ir kt.), taip pat žmogui reikalingi buto įrenginiai bei baldai. Visuose ŽN pritaikytuose butuose turi būti įrengti telefonai. Rekomenduojama naudoti telefonus, turinčius mygtukinius numerių rinkiklius.

Žmonių su regos sutrikimais butuose turi būti įrengta ryšio tarp buto bei lauko durų sistema ir automatinė lauko durų atidarymo sistema.

95. ŽN pritaikyto buto gyvenamųjų kambarių vidutinė temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 220C.

96. Valdymo ir kontrolės įtaisai (jungikliai, mygtukai, rankenos ir kt.) ŽN butuose turi būti išdėstyti pagal 79, 138 p. reikalavimus.

97. Namų, kuriuose yra ŽN pritaikytų butų, ir tokių butų durys turi atitikti 136, 137 p. reikalavimus.

98.  Kiekvienoje ŽN pritaikyto buto patalpoje turi būti laisvas plotas, ne mažesnis kaip 1 500 mm x 1 500 mm, skirtas ŽN judėti. Tokiame bute turi būti paliktas laisvas plotas, ne mažesnis kaip 1 200 mm x 900 mm, skirtas vežimėliui laikyti ir persėsti. Tarpai tarp sienų, baldų ir kitų buto elementų turi būti ne siauresni kaip 900 mm.

99. Spintų, lentynų, nišų gylis ŽN bute turi būti ne didesnis kaip 600 mm. Kabyklos, lentynos, spintelės ir kiti elementai turi būti įrengti ne aukščiau kaip 1 400 mm nuo grindų paviršiaus. Atstumai tarp lentynų turi būti ne mažesni kaip 250 mm. Apatinės lentynos turi būti ne žemiau kaip 300 mm nuo grindų paviršiaus.

Virš nevaikštančio žmogaus lovos būtina pritvirtinti persėdimo iš vežimėlio įtaisą.

100. ŽN butuose virtuvės patalpa turi būti ne mažesnė kaip 9 m2, o dviejų kambarių ir didesniuose butuose - ne mažesnė kaip 12 m2.

101. Virtuvėse, valgomuosiuose ir kituose kambariuose stalai bei kiti darbo paviršiai turi būti įrengti pagal 82 p. reikalavimus. Po baldais ir kitais įrenginiais, stovinčiais ant grindų, reikia palikti ne mažesnio kaip 300 mm aukščio ir ne mažesnio kaip 150 mm gylio erdvę vežimėlyje sėdinčio žmogaus pėdoms.

102. Sanitarinės patalpos ŽN butuose turi būti įrengiamos pagal 105-115 p. reikalavimus.

103. Kiekviename ŽN pritaikytame bute turi būti įrengtas dengtas balkonas, lodžija, terasa arba kiemelis. Jų dydis turi būti toks, kad leistų ŽN vežimėlyje laisvai manevruoti patalpoje (98 p.). Sutrikusios regos žmogaus buto balkonas ar lodžija turi būti ne mažesnio kaip 1 800 mm gylio. ŽN buto balkonas ar lodžija turi būti atitverti apsauginiais turėklais, įrengtais ne mažesniame kaip 1 100 mm aukštyje. Gėlių vazonėlių, lovelių ar kitų elementų viršus turi būti 850 mm aukštyje nuo balkono ar lodžijos grindų. Apsauginiai turėklai turi būti ir gėlių lovelių vietoje.

104. Kai ŽN bute įrengtas sandėliukas, jis turi būti ne mažesnio kaip 1 400 mm pločio ir ne mažesnio nei 1 400 mm ilgio. Takas tarp lentynų turi būti ne siauresnis kaip 900 mm. Nišose įrengtų sandėliukų gylis turi būti ne didesnis kaip 750 mm.

   
       

 

 

   
       

 

 

   
       
       
       
       
       

aukštyn

 

© A.G.

Aplinka neįgaliesiems | Transporto pritaikymas | Teisės aktai | Kompensacinė technika | Parama | Svetainės struktūra | Kontaktai